Grudzień 10 2018 05:41:51
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Seminaria doktoranckie
  Egzamin licencjacki
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
Kurs-Studium Mariologii
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Plan zajęć
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2018/2019
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Przewody doktorskie - rozpoczęte

PRZEWODY DOKTORSKIE - ROZPOCZĘTE 


 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW
podjęła w dniu 17 grudnia 2012 roku uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego następującego studenta:

Ks. mgr Mirosław Lipka FDP

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Rola Maryi w tajemnicach Chrystusa i Kościoła według kwartalnika „Salvatoris Mater” (1999 - 2012)

Rada Wydziału Teologicznego UKSW
podjęła w dniu 21 stycznia 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następującego studenta:
                      

Mgr lic. Iwona Krysiak

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Niepokalane Poczęcie w nauczaniu Magisterium Kościoła w świetle personalizmu chrześcijańskiego          

Rada Wydziału Teologicznego UKSW
podjęła w dniu 18 lutego 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:

Ks. mgr lic. Piotr Brzeski

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Znaczenie kultu Matki Bożej Jazłowieckiej dla życia Kościoła na Ukrainie i w Polsce O. mgr lic. Mirosław Kopczewski OFMConv

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
Temat: Teologia zawierzenia Niepokalanej w życiu i pismach św. Maksymiliana Marii Kolbego
 
Ks. mgr lic.  Marian Paramuszczak

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Znaczenie średniowiecznych sanktuariów maryjnych regionu Środkowych Pirenejów dla duszpasterstwa Kościoła w Południowej Francji

Ks. mgr lic. Jacek Pędziwiatr

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Dogmatyczna i pastoralna aktualność Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Ks. mgr lic. Kamil Sobiech

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Treści maryjne w objawieniach paryskich z 1830 roku w świetle literatury polskojęzycznej
  
Ks. mgr lic. Jacek Walkiewicz SChr

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Rola Najświętszej Maryi Panny w życiu, posłudze i nauczaniu Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda (1881-1948)
   


Rada Wydziału Teologicznego UKSW
podjęła w dniu 18 marca 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:


O. mgr Rafał Kołodziejski OFMConv

Promotor: Ks prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło MS
Temat: Kobiety w Mateuszowym rodowodzie Jezusa Chrystusa (Mt 1, 1-17) a Maryja, Matka Jezusa
 
Ks. mgr lic. Jerzy Tomoń

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Rola ewangelicznych cnót Maryi w Jej współpracy z dziełem Zbawiciela według bł. Jana Pawła II                                                                                                         

O. mgr lic. Stanisław Ziemiński OFMConv

Promotor: Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, KUL
Temat: Mariologiczne inspiracje koncepcji człowieka jako osoby w myśli św. Maksymiliana Marii Kolbego

Rada Wydziału Teologicznego UKSW
podjęła w dniu 20 maja 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:

 
Ks. mgr lic. Jarosław Radzikowski

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
Temat: Maryja w Ruchu Szensztackim
   
Ks. mgr lic. Roman Wawrzyniak

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
Temat: Śluby narodu jako przygotowanie do millenium chrztu w Polsce w przepowiadaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Mgr lic. Katarzyna Zakrzewska

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Duchowość maryjna pomocą w przeżywaniu samotności przez współczesną kobietę w świetle pism księdza Henri J. M. Nouwena

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 3 czerwca 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:

Mgr lic. Renata Wnuk

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
Temat: Maryja i kobiecość w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI

 
Mgr lic. Stanisław Szańca

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Treści teologiczne i społeczne wybranych aktów poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi w XX wieku w kontekście zagrożeń religijnych i społecznych Polski i świata


Ks. dr Tadeusz Mirończuk

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat:
Znaczenie kultu Matki Bożej dla przekazu i rozwoju wiary w sanktuarium Unserfrau w Dolnej Austrii

Mgr lic. Anna Skorupska

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Pobożność maryjna regionu kurpiowskiego na przykładzie parafii Czarnia koło Myszyńca

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 24 czerwca 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:

 

 

Mgr lic. Sabina Kubiak

Promotor: Ks. prof. KUL dr hab. Kazimierz Pek MIC
Temat:
Miejsce Maryi w duchowości Ognisk Światła i Miłości

O. Mgr lic. Yury Nakhodko OCD

Promotor: Ks prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło MS
Temat:
Biblijne podstawy tytułu Maryi Matki Kościoła i jego recepcja w wybranych objawieniach maryjnych

Mgr lic. Marzena Sadowska

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Maryjny wymiar programu duszpasterskiego Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 23 września 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:

Ks. mgr lic. Paweł Kłys

Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
Temat: Chrystologiczno-mariologiczne doświadczenie duchowe Wandy Malczewskiej w kontekście życia Kościoła w II. połowie XIX wieku

 Mgr Dariusz Buła

Promotor: Ks. dr hab. Paweł Warchoł
Temat:
Przesłanie szkaplerza karmelitańskiego i Cudownego Medalika w duszpasterstwie. Analiza porównawcza

Ks. mgr lic. Andrzej Ossowski

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
Temat:
Sanktuaria maryjne Diecezji Pelplińskiej a jej życie religijne i społeczne

Mgr lic. Elżbieta Odrobina

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat:
Mariologia Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda

O. dr Stanisław Przepierski OP

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat:
Teologiczne uzasadnienie wprowadzenia tajemnic światła do różańca świętego oraz jego pastoralne konsekwencje

Dr Valéria Hrtànkowà

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Recepcja mariologii II Soboru Watykańskiego na Słowacji

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 11 maja 2015 roku uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego następującego studenta:

 

Mgr lic. Joanna Kalisty

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Promotor pomocniczy:
P. dr Błażej Szostek
Temat: Rola Maryi w życiu osób zranionych wewnętrznie w świetle literatury przedmiotu i badań własnych

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 27 czerwca 2016 roku uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego  następującego studenta:

Ks. mgr Mariusz Wangin

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Wiarygodność objawień maryjnych w Gietrzwałdzie w świetle dyrektyw Kongregacji Nauki Wiary z 1978 roku

 

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 16 stycznia 2017 roku uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego  następującego studenta:

O. mgr Norbert Siwiński OFMConv

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Myśl mariologiczna w Sermones mariani św. Antoniego z Padwy.

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 20 marca 2017 roku uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego  następującego studenta:

Mgr lic. Jadwiga Kos

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv

Temat: Teologiczny obraz Maryi w życiu i pismach wybranych Świętych Karmelu.

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 15 maja 2017 roku uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego  następującego studenta:

O. mgr Zygmunt Tomporowski OFMConv

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Promotor pomocniczy: Ks. dr Mirosław Mejzner
Temat: Maryja zjednoczona z Chrystusem cierpiącym wzorem dla Rycerstwa Niepokalanej u Stóp Krzyża.

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 26 czerwca 2017 roku uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego  następującego studenta:

Ks. mgr Wiesław Bąkowski

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Znaczenie kultu Matki Bożej Lewiczyńskiej dla Ziemi Grójeckiej.

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 16 października 2017 roku uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego  następującego studenta:

 

Ks. mgr lic. Krystian Strycharski

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Mistyka maryjna w życiu wybranych stygmatyczek XIX i XX wieku.

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 19 marca 2018 roku uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego  następujących studentów:

 

Ks. mgr lic. Piotr Wilkowski

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: 
Maryja jako wzór postawy chrześcijanina w nauczaniu papieży Benedykta XVI i Franciszka (do 2017 roku). Studium porównawcze.

 

Mgr lic. Piotr Kowalczyk

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Interpretacja dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny w nauczaniu papieskim w latach 1950-2017.

     


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Biblioteka
  Informacje
  Godziny pracy
  Kontakt
  Zbiory
Działalnośc naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.04 440,192 unikalne wizyty