Marzec 30 2017 00:50:26
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Statut
  Regulamin Studiów
  Sprawozdania
  Cel i adresaci
  Profesorowie
  Biuletyn Kolbianum
Studia Doktoranckie
  Czym są?
  Rekrutacja
  Opłaty
  Spis wykładów
  Plan zajęć
  Praktyki Dydaktyczne
  Sesja Egzaminacyjna
  Egzamin licencjacki
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Studenci
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Nasi Doktorzy
Studia Podyplomowe
  Czym są?
  Rekrutacja
  Opłaty
  Spis wykładów
  Plan zajęć
  Sesja Egzaminacyjna
  Studenci
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2016/2017
  Starosta roku
  Koła Naukowe
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Dokumenty do pobrania
  Facebook
Biblioteka
  Informacje
  Godziny Pracy
  Kontakt
  Zbiory
  Nowości Biblioteki
Dane Adresowe
  Adres
  Telefony
  Numer konta
Rozpoczęte przewody doktorskie

PRZEWODY DOKTORSKIE ROZPOCZĘTE PRZEZ STUDENTÓW CENTRUM STUDIÓW MARIOLOGICZNYCH „KOLBIANUM’
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW


 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW
podjęła w dniu 17 grudnia 2012 roku uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego następującego studenta:

 Ks. mgr Mirosław Lipka FDP

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Rola Maryi w tajemnicach Chrystusa i Kościoła według kwartalnika „Salvatoris Mater” (1999 - 2012)

Rada Wydziału Teologicznego UKSW
podjęła w dniu 21 stycznia 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:
                      

 Mgr Iwona Krysiak

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Niepokalane Poczęcie w nauczaniu Magisterium Kościoła w świetle personalizmu chrześcijańskiego          

Rada Wydziału Teologicznego UKSW
podjęła w dniu 18 lutego 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:

 

 Ks. mgr Piotr Brzeski

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Znaczenie kultu Matki Bożej Jazłowieckiej dla życia Kościoła na Ukrainie i w Polsce

O. mgr Jacek Kamiński OCD

Promotor: O. prof. UAM dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP
Temat: Dziewictwo Maryi w debacie apologetycznej Ojców Kościoła IV wieku

 O. mgr Mirosław Kopczewski

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
Temat: Teologia zawierzenia Niepokalanej w życiu i pismach św. Maksymiliana Marii Kolbego
 
Ks. mgr Marian Paramuszczak

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Znaczenie średniowiecznych sanktuariów maryjnych regionu Środkowych Pirenejów dla duszpasterstwa Kościoła w Południowej Francji

Ks. mgr Jacek Pędziwiatr

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Dogmatyczna i pastoralna aktualność Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Ks. mgr Kamil Sobiech

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Treści maryjne w objawieniach paryskich z 1830 roku w świetle literatury polskojęzycznej
 
Mgr Alicja Święcicka

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
Temat: Objawienia gietrzwałdzkie a współczesne objawienia maryjne

Ks. mgr Jacek Walkiewicz SChr

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Rola Najświętszej Maryi Panny w życiu, posłudze i nauczaniu Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda (1881-1948)
   
Mgr Kasandra Witkowska

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Formacja w Rycerstwie Niepokalanej w świetle „Pism” i „Konferencji” św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz dokumentów i materiałów formacyjnych Stowarzyszenia


Rada Wydziału Teologicznego UKSW
podjęła w dniu 18 marca 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:


O. mgr Rafał Kołodziejski OFMConv

Promotor: Ks prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło MS
Temat: Kobiety w Mateuszowym rodowodzie Jezusa Chrystusa (Mt 1, 1-17) a Maryja, Matka Jezusa
 
 
Ks. mgr Jerzy Tomoń

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Rola ewangelicznych cnót Maryi w Jej współpracy z dziełem Zbawiciela według bł. Jana Pawła II                                                                                                         

O. mgr Stanisław Ziemiński OFMConv

Promotor: Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, KUL
Temat: Mariologiczne inspiracje koncepcji człowieka jako osoby w myśli św. Maksymiliana Marii Kolbego

Rada Wydziału Teologicznego UKSW
podjęła w dniu 20 maja 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów: 
Mgr Paweł Wnuk

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
Temat: Święty Józef wzorem powołania mężczyzny, małżonka i ojca w nauczaniu Papieży
 
Ks. mgr lic. Jarosław Radzikowski

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
Temat: Maryja w Ruchu Szensztackim
   
Ks. mgr lic. Roman Wawrzyniak

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
Temat: Śluby narodu jako przygotowanie do millenium chrztu w Polsce w przepowiadaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Mgr Katarzyna Zakrzewska

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Temat: Duchowość maryjna pomocą w przeżywaniu samotności przez współczesną kobietę w świetle pism księdza Henri J. M. Nouwena

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 3 czerwca 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:

Mgr Renata Wnuk

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv

Temat: Maryja i kobiecość w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI

 

 Mgr lic. Stanisław Szańca

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Treści teologiczne i społeczne wybranych aktów poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi w XX wieku w kontekście zagrożeń religijnych i społecznych Polski i świata


Ks. dr Tadeusz Mirończuk

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Znaczenie kultu Matki Bożej dla przekazu i rozwoju wiary w sanktuarium Unserfrau w Dolnej Austrii

 

Mgr Anna Skorupska

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Pobożność maryjna regionu kurpiowskiego na przykładzie parafii Czarnia koło Myszyńca

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 24 czerwca 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:

 

Mgr lic. Sabina Kubiak

Promotor: Ks. prof. KUL dr hab. Kazimierz Pek MIC

Temat: Miejsce Maryi w duchowości Ognisk Światła i Miłości

 

Mgr Barbara Barylak

Promotor: Ks prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło MS

Temat: Niewiasta z Apokalipsy 12 jako obraz Kościoła pielgrzymującego i prześladowanego

 

O. Mgr Yury Nakhodko OCD

Promotor: Ks prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło MS

Temat: Biblijne podstawy tytułu Maryi Matki Kościoła i jego recepcja w wybranych objawieniach maryjnych

 

Mgr  Marzena Sadowska

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Maryjny wymiar programu duszpasterskiego Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 23 września 2013 roku uchwały o wszczęciu przewodów doktorskich następujących studentów:

 Ks. mgr Paweł Kłys

Promotor: Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

Temat: Chrystologiczno-mariologiczne doświadczenie duchowe Wandy Malczewskiej w kontekście życia Kościoła w II. połowie XIX wieku

 

 Mgr Dariusz Buła

Promotor: Ks. dr hab. Paweł Warchoł

Temat: Przesłanie szkaplerza karmelitańskiego i Cudownego Medalika w duszpasterstwie. Analiza porównawcza

 

Ks. mgr Andrzej Ossowski

Promotor: O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv

Temat: Sanktuaria maryjne Diecezji Pelplińskiej a jej życie religijne i społeczne

 

Mgr Elżbieta Odrobina

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Mariologia Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda

 

O. dr Stanisław Przepierski OP

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Teologiczne uzasadnienie wprowadzenia tajemnic światła do różańca świętego oraz jego pastoralne konsekwencje

 

Dr Valéria Hrtànkowà

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Recepcja mariologii II Soboru Watykańskiego na Słowacji

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 11 maja 2015 roku uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego następującej studentki:

 

 Mgr Joanna Kalisty

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Promotor pomocniczy: P. dr Błażej Szostek

Temat: Rola Maryi w życiu osób zranionych wewnętrznie w świetle literatury przedmiotu i badań własnych

 

 

Rada Wydziału Teologicznego UKSW

podjęła w dniu 27 czerwca 2016 roku uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego  następującego studenta:

Ks. Mariusz Wangin

Promotor: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv

Temat: Wiarygodność objawień maryjnych w Gietrzwałdzie w świetle dyrektyw Kongregacji Nauki Wiary z 1978 roku.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Działalnośc naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.04 268,402 unikalne wizyty