Wrzesień 26 2017 09:29:09
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Studenci
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Egzamin licencjacki
  Studenci
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Studenci
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2017/2018
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Biblioteka
  Informacje
  Godziny Pracy
  Kontakt
  Zbiory
Starosta Roku

Starosta

To ważna i potrzebna na każdym roku osoba. Jest pierwszym reprezentantem i strażnikiem interesów studentów danego roku, odpowiada za zarządzanie jego sprawami.
Starosta sprawuje swoją funkcję w oparciu o ukształtowany w tradycji uniwersyteckiej zwyczaj. Funkcja ta jest wbrew pozorom bardzo odpowiedzialna i dlatego ważnym jest, aby do jej pełnienia wybrać odpowiednią osobę. Starosta wybierany jest przez ogół studentów swojego roku, na pierwszym roku studiów i zazwyczaj pełni swoją funkcję do końca studiów. Starosta odpowiada jedynie przed ogółem studentów swojego roku i tylko przez nich może być odwołany.

 

OBOWIĄZKI STAROSTY

 •  pomoc i „ułatwianie życia” studentom swojego roku;
 •  przekazywanie do wiadomości Studentów wszelkich ogłoszeń dotyczących toku studiów i spraw studenckich;
 •  pośredniczenie między Studentami a Władzami Instytutu i pozostałymi wykładowcami w sprawach dotyczących toku studiów, sesji, propozycji i oczekiwań;
 •  utrzymywanie kontaktu i współpraca z Sekretariatem Instytutu w sprawach istotnych dla Studentów
 •  koordynacja wpisów do indeksów i kart egzaminacyjnych
 •  koordynacja spotkań integracyjnych Studentów
 •  organizacja spotaknia se Studentami podczas każdego zjazdu w celu omówienia istotnych dla nich spraw
 1. W celu zapewnienia należytego przepływu informacji pomiędzy Studentami a Sekretariatem Instytutu Starosta ma możliwość załatwiania spraw w Sekretariacie poza godzinami wyznaczonymi do przyjmowania Studentów oraz ma mozliwość wejścia do Sekretariatu Instytutu poza kolejką.
 2. Starosta w swej działalności kieruje się dobrem Studentów i jest przed Nimi odpowiedzialny

 

POWOŁANIE I ODWOŁANIE STAROSTY

 • Starostę roku studiów powołują studenci danego roku zwykłą większością głosów podczas zebrania. Sposób i kryteria wyboru są dowolną sprawą studentów
 • Starosta jest powoływany na okres całego roku akademickiego. Kadencja może być przedłużana dowolna ilość razy
 • istnieje obowiązek poołania Starosty-oddzielnie dla studiów doktoranckich i podyplomowych
 • o wynikach wyborów dotychczasowy Starosta informuje Dyrektora instytutu oraz Sekretariat
 • Starosta może być odwołany na wniosek Studentów. Może również dobrowolnie zrzec się swojej funkcji - wówczas należy jak najszybciej przeprowadzić wybór nowego Starosty

 

W roku akademickim 2016/2017 urząd Starosty sprawują:

P. Jadwiga Kos 

Ks. Piotr Wilkowski

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Działalnośc naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.01 312,515 unikalne wizyty