Wrzesień 26 2017 09:19:38
O Instytucie
  Prawne Podstawy
  Rys historyczny
  Ważne dokumenty
  Dlaczego Mariologia?
  Biuletyn Kolbianum
  Kontakt
Studia Doktoranckie
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Praktyki dydaktyczne
  Seminaria doktoranckie
  Czasopisma punktowane
  Przewód doktorski
  Rozpoczęte przewody doktorskie
  Studenci
  Nasi Doktorzy
Studia Predoktoranckie Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Egzamin licencjacki
  Studenci
Studia Podyplomowe
  Informacje ogólne
  Rekrutacja
  Opłaty
  Program nauczania
  Plan zajęć
  Studenci
Strefa Studenta
  Sekretariat
  Terminarz Studiów 2017/2018
  Stypendia
  Zakwaterowanie
  Maryja w Muzyce
  Facebook
Biblioteka
  Informacje
  Godziny Pracy
  Kontakt
  Zbiory
Rekrutacja 2016

REKRUTACJA 2016

na Studia Doktoranckie z teologii ze specjalnością z mariologii

 

Rekrutację prowadzi:

Sekretariat ds. studiów doktoranckich Wydziału Teologicznego UKSW

Gmach główny UKSW, ul. Dewajtis 5, Warszawa

pokój 043; tel. 22/561-88-16; fax:22/561-88-65

e-mail: zsd@uksw.edu.pl

przyjęcia interesantów:

w poniedziałki w godz. 13.00-15.30

od wtorku do piątku: w godz. 9.00-12.00

 

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutację prowadzi wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana.

2. Warunkiem podjecia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra teologii.

3. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje trzy etapy:

 

a) Internetowa Rejestracja Kandydata ( IRK)

Kandydaci zobowiązani są do:

- zalogowania się na internetowym Koncie Rekrutacji UKSW (system IRK):

   www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl

- wgrania swojego kolorowego zdjęcia (z widocznym lewym uchem i lewym profilem)

   o rozmiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi;

- wypełnienia danych osobowych oraz podania i innych wymaganych informacji;

- wydrukowania podania z IRK o przyjęcie na studia Doktoranckie;

- wydrukowania wniosku z IRK o wydanie Elektrycznej Legitymacji Doktoranta (ELD).

 

b) Złożenie dokumentów i ich analiza przez komisję rekrutacyjną 

Termin składania dokumentów: 20-24 czerwca 2016 r.; 20 sierpnia-1 września 2016 r. lub 12-20 września 2016 r.

     (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, pokój 043).

 

Kandydat składa następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie niestacjonarne (wydrukowane z IRK);

- życiorys;

- podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD – wydrukowane z IRK)

- tradycyjne zdjęcie do indeksu o wymiarach 4, 5 cm x 6, 5 cm;

- odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu  zawodowego magistra lub równorzędnego i o uzyskanym wyniku studiów (dotyczy  tegorocznych absolwentów) lub  dyplomu licencjata kanonicznego ( w przypadku   kandydatów na III rok);

- kserokopię strony tytułowej pracy magisterskiej;

- kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez uczelnię;

- wstępną koncepcję pracy doktorskiej (max. 2 str.);

- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (wraz z ich potwierdzeniem);

- kserokopię strony z indeksu z wpisem z egzaminu magisterskiego (w przypadku kandydatów na I rok);

- zezwolenie władz kościelnych na podjęcie studiów doktoranckich w przypadku osób  duchownych i zakonnych.

 

c) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, którą przeprowadza komisja rekrutacyjna 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się: 28 czerwca 2016 r. (sala nr 424), 5 i 22 września 2016 r. ( sala nr 223) od godz. 10.00 przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie
(w przypadku obiektywnej przeszkody należy to zgłosić i wtedy można uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej w innym terminie).

 

Bliższe informacje można znaleźć na stronie:

 www.niestacjonarna.teologia.uksw.edu.pl pod zakładką: "Studia" w dziale "Doktoranckie"

 Szczegółowe informacje:

www.mariologia.doktoranckie.uksw.edu.pl

W systemie IRK należy zarejestrować się na stronie:

www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Działalnośc naukowa
  Bibliotheca Kolbiana
  Bibliotheca Kolbiana.Monografie
  Konferencje i Sympozja
  2009
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  Mariologiczne Koło Naukowe
Wygenerowano w sekund: 0.02 312,431 unikalne wizyty